Odchod Šimona do důchodu

                        Šimonek si letošní Hubertovou jízdou ukončil životní sezónu :) a po příjezdu nové kobylky spokojeně odešel do zaslouženého důchodu :) nyní může pokračovat ve vychovávání našich hříbátek :)

Odchází do důchodu vzhledem k jeho věku a dýchacím potížím.