Seno

V pátek v poledne nám dovezli 23 balíků sena, a tak jsme balík po balíku koulely do stodoly, půlku jsme musely vyválet po deskách jako druhé patro. Vše jsme zvládli za dvě a půl hodky a sami jsme z toho byli překvapeni jak to šlo rychle. Děkujeme za pomoc Laďové mamky a bráchy!